Privatumo politika

 • Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip MB Būsto link, juridinio asmens kodas 305976748, registruotos buveinės adresas Perkūnkiemio g. 19, 12120 Vilnius, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis https://www.busto.link/ elektroninėje parduotuvėje.


  Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:
  Tel.: +(370) 678 82822
  El. paštas: prekyba@sandelyje.lt

   

  Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir kokiems tikslams?

   

  Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, susirašinėjimo turinys, kiti sutartyje esantys duomenys. Teisinis pagringas: teisėtas interesas vykdyti sutartį. Saugojimo laikas - 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos. Kam galime perduoti duomenis: nėra
  Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris. Teisinis pagringas: sutartis. Saugojimo laikas - 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos. Kam galime perduoti duomenis: mokėjimo paslaugų teikėjai
  Užsakymo pristatymas. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris. Teisinis pagringas: sutartis. Saugojimo laikas - 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos. Kam galime perduoti duomenis: kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai, paštas
  Prekių grąžinimas. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris. Teisinis pagringas: sutartis. Saugojimo laikas - 10 metų po prekių grąžinimo. Kam galime perduoti duomenis: nėra
  Mokėjimo grąžinimas. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, kiti rekvizitai. Teisinis pagringas: sutartis, teisinė prievolė. Saugojimo laikas - 10 metų po mokėjimo pavedimo. Kam galime perduoti duomenis: mokėjimo paslaugų teikėjai
  Vartotojų paskyrų internetinėje svetainėje sukūrimas ir administravimas. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, paskyros vardas ir slaptažodis, telefono numeris, el. pašto adresas. Teisinis pagringas: sutartis. Saugojimo laikas - 2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos. Kam galime perduoti duomenis: nėra
  Komunikacija su svetainės lankytojais. Tvarkomi duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas . Teisinis pagringas: teisėtas interesas užtikrinti kokybę. Saugojimo laikas - 1 metus po užklausos išsprendimo dienos . Kam galime perduoti duomenis: nėra
  Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas). Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas . Teisinis pagringas: sutikimas. Saugojimo laikas - 2 metus po sutikimo gavimo. Kam galime perduoti duomenis: Naujienlaiškių siuntimo sprendimas
  Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas). Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas . Teisinis pagringas: teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams. Saugojimo laikas - 2 metus po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų. Kam galime perduoti duomenis: Naujienlaiškių siuntimo sprendimas
  Socialinių tinklų paskyrų administravimas. Tvarkomi duomenys: Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija. Teisinis pagringas: Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientais. Saugojimo laikas - Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas. Kam galime perduoti duomenis: socialinis tinklas (bendri valdytojai)

   

  Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose?


  Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.
  Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:


  • „Facebook“ - https://www.facebook.com/Busto.link. kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • „Instagram“ - https://www.instagram.com/busto.link/, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875


  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.


  Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?


  Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.


  Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?


  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.


  Kokios yra Jūsų teisės?


  Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.


  Kaip galite įgyvendinti savo teises?


  Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
  Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
  Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
  Nusiskundimai
  Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).


  Atsakomybė


  Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
  Privatumo politika atnaujinta 2023 m. liepos 3 d.

   

  Ši Privatumo politika sukurta Glimstedt doke. Advokatų kontorai Glimstedt priklauso visos autorių teisės į Privatumo politiką, ji suteikia teisę MB Būsto link naudoti Privatumo politiką https://www.sandelyje.lt/ elektroninėje parduotuvėje. Kopijuoti ar kitaip naudoti Privatumo politiką ar jos dalį be advokatų kontoros Glimstedt rašytinio sutikimo draudžiama.