Prekių grąžinimo sąlygos

 • Sutarties atsisakymas per 30 dienų (taikoma tik fiziniams asmenims)


  Jeigu perkate E-parduotuvėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), E-parduotuvėje pirktas Prekes ar Dovanų kuponus (tol, kol jie nėra panaudoti) turite teisę grąžinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gavote Prekę ar Dovanų kuponą. Tai galite atlikti nenurodydami priežasties (t. y. pasinaudodami savo teise atsisakyti nuotolinės sutarties, kurią Jums suteikia Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai).


  Jeigu atsisakote sutarties, Jums grąžinant Prekę, ji turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje nepažeistoje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.


  Norėdami įgyvendinti šią teisę, Jūs turite ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės ar Dovanų kupono gavimo dienos pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą (PVM sąskaitą – faktūrą). Galite pasinaudoti čia pateikiama pavyzdinė prekių grąžinimo pranešimo forma.


  Nusprendę atsisakyti sutarties, turite nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, pristatyti Prekes atgal Pardavėjui jo nurodytu adresu, o Dovanų kupono atveju – negrįžtamai ištrinti Dovanų kuponą ir jo duomenis. Pinigai už Dovanų kuponą grąžinami per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Jūs negrįžtamai ištrinsite Dovanų kuponą ir jo duomenis. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas turite padengti Jūs.


  Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas gaus grąžintą Prekę (nebent Pardavėjas savo nuožiūra nuspręs nelaukti grąžinamos

  Prekės) grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Prekę bei jos pristatymą Jums Jūsų sumokėtus pinigus.


  Didmenininkai ir kiti pirkėjai, kurie perka E-parduotuvėje ne vartojimo tikslais, neturi teisės atsisakyti sutarties, nebent su Pardavėju yra aiškiai raštu susitarta kitaip.


  Netinkamos kokybės Prekės


  Prekėms yra taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta garantija pagal įstatymą, tai yra, Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią Prekių kokybės reikalavimų neatitiktį Prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės pristatymo.


  Jeigu E-parduotuvėje pirkta Prekė yra netinkamos kokybės, Jūs turite teisę įstatymų numatyta tvarka ir terminais prašyti, kad Pardavėjas nemokamai pašalintų Prekės trūkumus arba pakeistų netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, o įstatymų numatytais atvejais prašyti atitinkamai sumažinti kainą, arba grąžinti Prekę.


  Jeigu manote, kad E-parduotuvėje pirkta Prekė yra netinkamos kokybės ir nustatėte jos trūkumus, Jūs turite ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo neatitikties aptikimo dienos pranešti apie tai ir apie savo pageidaujamą sprendimo būdą Pardavėjui el. paštu. Pranešdami apie netinkamos kokybės Prekę, pateikite išsamų aprašymą, kur ir kada atsirado defektas, pridėkite Prekės ir defekto nuotraukų ir kitą susijusią informaciją, padėsiančią nustatyti defektą. Galite pasinaudoti čia pateikiama pavyzdine forma dėl netinkamos kokybės prekių


  Pirkėjo teisės, susijusios su netinkamos kokybės Prekėmis, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364(1)- 6.364(3) straipsniuose numatyta tvarka.